Nový Fruitisimo rozvoz v Bratislave! Po novom prijímame objednávky na nasledujúci deň do 23:59!

Zásady spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

  • Pri spracovaní osobných údajov vychádzame zo zákona č. 311/2001 Z. z., zákonníku práce, v platnom znení, a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) číslo 2016/679 (GDPR).
  • Spracovanie osobných údajov poskytnutých vo formulári registrácie do klubu Fruitisimo vykonávame na základe zmluvného vzťahu vzniknutého registráciou v klube, vždy však v obmedzenej miere tak, aby spracovanie bolo v súlade s vyššie uvedenými zákonnými úpravami.

Obchodné oznámenia

  • Pokiaľ ste súhlasili so zasielaním obchodného oznámenia, budeme Vám e-mailom zasielať newslettre a prípadne iné ponuky šité priamo na mieru.
  • Ak si v budúcnosti nebudete priať ďalšie obchodné oznámenia, môžete sa kedykoľvek z odberu bezplatne odhlásiť. Pre odhlásenie z odberu obchodných oznámení môžete kontaktovať priamo našu zákaznícku linku. Zrušenie odberu môžete tiež vykonať prostredníctvom linku pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom obchodnom oznámení.
  • V prípade, že sa z odoberania obchodných oznámení odhlásite, nebudeme ďalej Vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať.

Adresovaná reklama

  • Na to, aby sme mohli reklamu účelne prispôsobiť Vašim záujmom, využívame Vami poskytnuté informácie a tiež automaticky generované informácie. K týmto informáciám patrí napríklad informácia o kliknutiach, aké produkty ste na našich webových stránkach sledovali, informácie o Vašom počítači a internetovom pripojení, údaje získané z operačného systému a platformy, údaje o dátume a čase návštevy našej webovej stránky a tiež aké newslettre ste si otvorili.
  • So všetkými informáciami, ktoré v súvislosti s adresovanou reklamou o Vás získame, pracujeme zásadne v pseudonymizovanej podobe, aby sme obmedzili riziká súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov.

Kontaktujte nás

  • V prípade akýchkoľvek dotazov, komentárov a žiadostí ohľadne týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@fruitisimo.sk.
  • Taktiež, pokiaľ máte záujem o prístup k informáciám, ktoré sme o Vás prostredníctvom týchto webových stránok získali, alebo pokiaľ si prajete tieto informácie opraviť, zablokovať či vymazať.

 

Kontakt:
ARNB SK s.r.o.
Zákaznická podpora
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Zákaznická linka: info@fruitisimo.sk